Historia

Vår historia


Lyckes Produktion startades 1942 i Karlskoga av Henry Lycke, en duktig och omtyckt entreprenör inom verkstadsindustrin. Under många år var Lyckes Produktion beroende av försvarsindustrin, främst Bofors, men vi har under de senaste tio åren utvecklat vår kompetens betydligt samtidigt som kunderna blivit många fler.
Sedan 1992 ägs och leds företaget av Jaspal Åberg.
extr-01extr-02extr-baksidankontoretverkstad-3-persverkstad-kallsagverkstad-mittdelenverkstad-NOverkstad-NV