Kvalitet

Kvalitetspolicy

​​​​​​​
Lyckes Produktionsverktyg AB ska tillhandahålla
produkter och tjänster, som uppfyller våra kunders krav
och förväntningar.

Alla anställda ska åstadkomma ständiga förbättringar för
att minimera våra kvalitetsbristkostnader.

Ledningen skapar förutsättningar som gör det möjligt att
uppfylla dessa krav.

Engagera våra leverantörer för att åstadkomma ständiga förbättringar.
Lyckes Produktionsverktyg är sedan 1995 kvalitetscertifierat ISO 9001.
Tempererat mätrum.

Miljöpolicy


Lyckes Produktionsverktyg är ett medelstort företag som tillhandahåller produkter och tjänster som uppfyller våra kunders krav och förväntningar.

Lyckes PV Ska genom ökade kunskaper hos medarbetare ständigt förebygga och förbättra verksamheten i riktning mot minskade utsläpp till luft, mark och vatten. Vi ska aktivt söka information om nya tekniska lösningar för att minska verksamhetens miljöpåverkan Vi ska följa gällande lagkrav och andra krav samt verka för att samhället känner tilltro till vårt miljöarbete.

Lyckes Produktionsverktyg AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Arbetsmiljöpolicy


Inom Lyckes Produktionsverktyg AB undviker vi så långt det är möjligt
skador och sjukdomar beroende på arbetet eller dess utformning.

Vi har en grundsyn att alla ska trivas och utvecklas på arbetstiden.
Arbetsmiljön är ett av våra hjälpmedel för att nå bättre lönsamhet och
den kvalitet som våra uppdragsgivare kräver.

Vi arbetar för en rak och öppen kontakt mellan anställda och samarbetar
kring arbetsmiljöfrågor.