MätRUM

MäTRUM

För att klara alla höga krav som ställs på allt fler detaljer idag så har vi ett tempererat mätrum där vi har en DEA trekordinatmätmaskin.
  • Vi tar också emot externa mättjänster
  • Kalibrerar mätdon
​​​​​​​​​​​​​​